Delar av en pirats vision.

Posted on 2009/02/01

3


Efter förra inlägget har jag suttit och klurat på hur jag skulle besvara Hannes frågor om vad jag vill uppnå och var jag ser för lösningar på de problem som Piratpartiet ofta pratar om.

Jag hade velat skriva en serie på tre inlägg, vart och ett tillägnat en av de tre pelare som Piratpartiet grundar sin politik på; delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Men även om de tre pelarna är pedagogiska och väldigt väl förklarar Piratpartiets politiska engagemang så är de inte huvudanledning till mitt engagemang, och vad som fått mig att vilja kämpa desto hårdare för frågorna.

För alla de frågorna skapar tillsammans något som varit lite av ett tema för min läsning de senaste veckorna. Vikten av fritt informationsutbyte, möjligheten att ta del av så mycket information som är möjligt för att sedan kunna forma sin egen åsikt och sin egen ideologiska grundval. Nicklas Lundblads artikel i SvD blev omnämnt i nästan på varje piratblogg jag läser men har likväl fått förvånandsvärt lite direkta efterföljder i opinionen inom partiet. Han tar upp aspekter som Piratpartiet jobbar mot i det långa loppet, hur dagens lagstiftning kan leda till att lärande kriminaliseras och hur immaterialrätten i stort har blivit passé. Allt det som hindrar fritt informationsflöde måste ses som något negativt! För information skapar kunskap, kunskap skapar medvetande och medvetande gör att medborgare kan påverka, så som en demokrati är menad att fungera!

***

I mitt arbete med Piratstudenterna i Lund har jag än så länge kommit i kontakt med några studentföreningar som är emot att ta ställning i frågor. Det gjorde mig till en början ställd, hur ska jag som är så tydligt inriktad på piratfrågor kunna skapa kontakter och samarbete med organisationer som vill vara opartiska i allt? Men jag har börjat inse att opartiskhet faktiskt är något av en dygd. Att skapa en debatt och få folk (i detta fallet studenter) intresserade av frågor kräver inte att man gör vinklade uttalanden som en opponent ska svara på. Studenter är intresserade människor! De organisationer som har velat vara opartiska har alltid haft ett och samma syfte med sitt ställningstagande, att genom fri upplysning låta individer forma en egen ståndpunkt i de frågor som individen är intresserad av!

Jag tror inte på att man ska smutskasta sin motståndare och kalla denne namn eller dra dess medlemmar i rännstenen. Kan man inte lägga fram sin sak utan att börja använda glåpord och hån så är kanske argumenten i fråga inte helgjutna?

I Piratstudenterna i Lund vill jag jobba för att skapa en fri debatt i och runt Lund. Jag vill bjuda in båda sidorna i varje fråga. Båda ska få chansen att höras lika mycket, om vi behandlar våra meningsmotståndare rättvist och med respekt kanske vi också kan få till stånd de förändringar vi så gärna vill uppnå. Vi måste helt enkelt bygga upp våra relationer.

Anders talar om gränsöverskridande samarbete mellan pirater och sossar, ett budskap att följa.

Mab, Anna, emma och många fler skriver om hur vi pirater ska dela med oss på andra sätt.

Karl Sigfrid (m) visar att det finns riksdagsledamöter som vi fortfarande kan lita på.

HAX uppmärksammar att skivbolagen ibland lyckas gräva sin egen grav.

Vi har många hinder att komma över och det är en verklig balansgång att vara både en visionär och reaktiv rörelse. Men vi bygger!

Annonser
Posted in: Uncategorized