Piratideologi

Posted on 2009/02/14

9


I bloggosfären diskuteras två frågor nu, som i mångt och mycket går ihop. Men det är inte bara i bloggosfären frågorna får utrymme. Alla större dagstidningar tar upp frågorna, det pratas om det på stan, på Skype, på IRC osv. Piratrörelsen verkar få sitt stora mediala genombrott och för första gången handlar det inte ensidigt om att pirater är slynglar som vill ha allt gratis, nu tas även piraternas tankar med i debatten. Men tillbaka till de där två frågorna!

Den ena är filosofisk debatt om huruvida upphovsrätt egentligen passar med internet och hur bland annat fri information inte är tillämpligt med modern (men likväl utdaterad) lagstiftning. Den andra är självklart debatten om ”The Pirate Bay”-rättegången, en rättegång som är så mycket mer än en fråga om vad TiAMO, brokep och anakata har tjänat på ”medhjälp till upphovsrättsbrott”, det är en politisk rättegång av globala proportioner.

TBP lämnar jag därhän, det kommer täckas så bra av gammelmedia och bloggosfären ändå.

Ett problem som Pirater möter i nära på alla diskussioner med människor som är politiskt medvetna är vår bristande ideologiska bakgrund. Är vi marxister, liberaler, feminister eller någon annan gammal -ism som skapat dagens samhälle. Speciellt ofta kommer denna diskussion upp när jag diskuterar med mina kursare och andra som läser statsvetenskap, samt med äldre människor som livet igenom indoktrinerats i de ideologiska tankegångarna. Några som försöker förändra denna indoktrinering inifrån de gamla partierna är de 7 sossebloggarna som har författat en motion, en väldigt läsvärd sådan.

Piratpartiet har hittills levt på myten om ideologiernas död, att kampen mellan kapitalet och klasssamhället nu är över och endast rationella lösningar bör styra samhället. Vi har levt på att säga ”vi är lila, vi är varken blåa eller röda”. Det är självklart så det är i den nationella politiken, men ideologiskt går det att försvara vår ståndpunkt från alla håll.

Vi kommer då till en ny och intressant utveckling. Att utveckla en piratideologi. Det är inte ett speciellt lätt arbete, man måste dra tillräckligt generella slutsatser och stolpa upp tillräckligt generella mål för att den ska bli gångbar ibland alla de nationella partier som utgör Pirate Party International. Den måste vara tillräckligt specificerad för att människor ska förstå vad vi menar och att vi med lätthet ska kunna förklara våra åsikter för gemene man.

Ideologin måste behandla upphovsrätt, patenträtt, övervakningslagar och eventuella andra utvecklingar som vill kunna ta sig an i framtiden. Men mest av allt måste den vara gångbar en lång tid framöver.

Nu är det bara att bygga…

Värt att läsa: Leo Erlandsson styckar Wadsteds kommentar om att TPB omgärdas av en väldigt begränsad sekt. Det gör Kullenberg också.

Scaber Nestor visar hur finanserna egentligen ser ut inom mediaindustrin.

Pingat på Intressant

Annonser
Posted in: Uncategorized