EU gör helomvändning!

Posted on 2009/02/17

0


Rick Falkvinge skriver ikväll om något av det mest underbara EU gjort! Någonsin!

EU:s utskott för ”medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor” har publicerat en skrivelse som gör slarvsylta av IPRED, FRA-lagen, Datalagringsdirektivet och så många andra lagar som Piratpartiet jobbar emot!

Det är en skrivelse som, klokt påpekat av Christian Engström, visserligen inte kräver något av medlemsländerna än så länge, inte ens om ministerrådet skulle godkänna den men den lämnar mig likväl med en känsla som är svår att beskriva.

EU har gjort helt om och erkänner nu att internet är av stor vikt för individers liv och bör således behandlas med den respekt som krävs. Att Internet inte kan övervakas godtyckligt utan att det KRÄVS SAMMA RÄTTIGHETER DÄR SOM I ÖVRIGA SAMHÄLLET!

Vad sägs om formuleringen här:

Recognise the danger of forms of Internet surveillance and control aimed also at tracking every ‘digital’ step of an individual, […] make clear the fact that such techniques should always be assessed in terms of their necessity and their proportionality in the light of the objectives they aim to achieve; emphasise also the need for an enhanced awareness and informed consent of users with respect to their e-activities

Eller kanske denna:

Consider that “digital identity” is increasingly becoming an integral part of our ‘self’ and in this respect deserves to be protected adequately and effectively from intrusions by both private and public actors; take due account of the importance of anonymity, pseudonymity and control of information flows for privacy and the fact that users should be provided with the means to efficiently protect it.

Och utan tvekan denna:

Call on the Member States to ensure that freedom of expression is not subject to arbitrary restrictions from the public and/or private sphere and to avoid all legislative or administrative measures that could have a ‘chilling effect’ on the speech of individuals.

Här finns den på svenska! Läs den och njut. *Edit* Förslaget röstades igenom med siffrorna 44-0 i utskottet */Edit*

Sen får jag väl passa på att slänga ut lite passande reklam för Piratstudenterna i Lund också. Cred till Alex i Vapenskrammel.

För att gå med skickar du enklast ett mail till jacob.dexe@piratpartiet.se

Annonser
Posted in: Uncategorized