Kan marknaden överleva om patent försvinner?

Posted on 2009/02/19

4


Då var det dags. Jag ska med detta inlägg försöka visa att en marknad utan patent är en markand som alla andra, innovation kommer inte att upphöra bara för att vi slopar statligt sanktionerade monopol (=patent).

Jag vill göra dig som läsare uppmärksam på att Piratpartiet i sitt principprogram 3.2 avser avveckla patentsystemet som helhet, men jag anser också att det inte funnits tillräckliga förklaringar för hur ett komplement skulle se ut, eller hur marknaden som sådan skulle överleva. Efter att ha läst en artikel av Douglas Clement i Reason Magazine ( som har en helt underbar slogan – Free Minds and Free Markets) från 2003 kom jag över ett ekonomiskt begrepp som jag inte stött på tidigare, nämligen ”right of first sale”. Clement menar i sin artikel, baserad på Michele Boldrin och David K. Levine’s rapport Perfectly Competetive Innovation, att en väldefinierad  ”right of first sale” skulle kunna väga upp de investeringar ett företag gör när det sponsrar eller finansierar ett forskningsprojekt.

Låt mig göra några påståenden redan nu.

– Innovation förekommer alltid i någon form.

– För att uppfinna eller skapa innovativa lösningar kräver man en belöning. Det behöver inte vara pengar, det kan vara respekt, erkännande   eller bara välmåendet av att skapa. Oavsett vad så skapar vi inte utan någon sorts belöning.

– Processen att uppfinna eller skapa ger en såkallad ”sunk cost”, alltså en kostnad som ej fås igen. Försäljning av vara eller idé är en annan marknad som enbart behandlar förhållandet mellan exemplarframställningens kostnad och priset på marknaden.

Vi föreställer oss nu en värld där patent inte existerar. Har en vara eller en idé kommit ut på marknaden är det fritt fram att kopiera och distribuera denna vara för vem som helst, villkorslöst. Hur är det möjligt för en innovatör att i denna värld kunna eliminera sina ”förlorade” pengar som gått till att uppfinna.”Right of first sale” är som princip ganska enkel att förstå. Den går ut på att när en person har kommit på en idé eller uppfunnit en ny produkt kommer personen eller företaget inneha ett naturlig monopol på denna tingest, eftersom att den inte existerar i fler exemplar.

Låt mig visa detta med en liten graf!

Efterfrågekurva.

Efterfrågekurva.

Vad som illustreras här är en enkel efterfrågekurva. Den förklarar hur efterfrågan av en vara är en funktion av pris på varan (y-axeln) och kvantiteten av varan som finns på marknaden (x-axeln). Finns där väldigt få exemplar av en vara på marknaden, kan man sälja ut dessa exemplar till väldigt höga priser, förutsatt att marknaden ens vill ha produkten.

Vid ”right of first sale” ponerar vi att en innovatör spenderat 1 miljon kronor i utvecklandet av sin produkt. Detta resulterar i ett enda exemplar av produkten. En investering på 2 miljoner i samma process kulle resultera i en enorm mängd exemplar eftersom att kostnaden av reproduktion (av t.ex medicin) är extremt liten. Det är således viktigt för innovatören att de första exemplaren som framställs kan betala tillbaka den investering som gjorts tidigare.

Av efterfrågekurvan ser vi att när kvantiteten som ges ut på markanden är nära noll kan försäljaren ta ut i princip vilket pris den vill. Ett scenario som skulle innebära att innovatören med ett fåtal försäljningar (medicin tillverkas ju inte i ett enskilt exemplar inför lanseringen) kan täcka alla kostnader denne hade vid utvecklandet av varan eller idén. När denna initiala försäljning ägt rum går marknaden in i en ny fas. För en konkurrent kommer troligtvis att köpa denna vara för att ha en möjlighet att själv konkurrera på den nya marknad som uppstått. Konkurrenten kommer att köpa varan för dess initiala pris (eller ett strax under om någon annan hinner före vid köpet av den ursprungliga varan) och sedan kopiera formulan, maskinen, receptet eller koden som den ursprungliga innovatören kommit på.

Kommer marknaden att gå under om patent avskaffas? Kommer människor sluta innovera om de inte är säkra på att få tillbaka investerat kapital? Nej och nej. Precis som att marknaden börjat hitta komplement till nedladdning eftersom att exemplarförsäljning av musik och film visat sig vara föråldrat så kommer marknaden att hitta nya sätt att belöna innovationer. Marknaden har en förmåga att alltid ta tillvara på idéer som gangnar utveckling. Finns där ett behov, kommer marknaden att förse samhället med de resurser och varor som krävs. Det är ett antagande jag har svårt gå förbi och som jag anser är rätt.

Lämna gärna en kommentar, jag ska försöka återkomma till detta resonemang i senare postningar.

Pingat på Intressant.

Posted in: Patent