Piratstudenterna i Lund (nu kör vi)

Posted on 2009/02/23


Nyss klar med första årsmötet för Piratstudenterna i Lund, en organisation som jag hyser mycket stor tilltro till.

Jag valdes till ordförande och ska fortsätta mitt hittills påbörjade arbete att skapa debatt och diskussion vid Lunds Universitet om information, övervakningsmentalitet, kultur och allt annat Piratpartiet behandlar igenom sina frågor. Jag vill fortsätta knyta kontakter med alla andra studentorganisationer som kan tänka sig att tala med oss, oavsett vad deras ståndpunkt i frågan är, eftersom att jag anser det viktigt att en diskussion innehåller alla sorters åsikter. Man kan inte kalla sig informerad om man endast väljer att lyssna på en sida av argumentationen.

Till min hjälp har jag kassör Simon Rosenqvist som även hjälpt mig med uppstarten av organisationen, informationsavsarige Alexander Smith som producerat vår första affisch (snart på en anslagstavla nära dig) och socialt ansvarige Niclas Mill. Utbidlningsansvarig är än så länge en vakant post, men jag tror inte det ska vara några problem att hitta någon som vill ta den platsen till nästa årsmöte.

Sen är det ju självklart de andra medlemmarna som faktiskt gör att föreningen ens kan existera. och är de som ska driva frågorna på alla plan.

Jag ser fram emot en väldigt spännande vårtermin.

Är du student vid Lunds Universitet eller Malmö Högskola och intresserad av frågorna som berör Piratpartiet? Tveka inte! Släng iväg ett mail till mig eller kom ner till Wermlands nation på onsdagkvällar kl 19.

Annonser
Posted in: Uncategorized