Digital intellektuell allemansrätt!

Posted on 2009/03/10

0


Mårtensson har startat en namninsamling om att skapa en digital intellektuell allemansrätt!

Grundstenarna är…

  • Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk på internet. Allas rätt till information, kunskap, bildning och interaktivitet på nätet.
  • Intellektuell och interaktiv rörelsefrihet. Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, på internet.
  • Att fritt kunna vara och verka i det virtuella rummet; att ha rätt att inte behöva ge sig tillkänna och att inte bli registrerad av myndigheter när man vistas där.
  • Rätten att få brevhemligheten respekterad oberoende av om man kommunicerar elektroniskt eller på papper.
  • Vi kräver att Sverige Riksdag tar initiativ till att stifta en lag som ger Sveriges medborgare dessa rättigheter.

In och skriv på du också. Läs mer här. (har uppdaterat rubriken då samtliga bloggare i bloggosfären också har gjort det)

Annonser
Posted in: Uncategorized