Piratpartiet till EU

Posted on 2009/04/08

3


Jag tänkte skriva varför Piratpartiet ställer upp i EU-parlamentsvalet 2009.  Jag får varje dag sen fråga; ”varför ställer ni upp i EU-valet? Vad har ni där att göra?” Så nu tänker jag försöka förklara varför!

När Piratpartiet startades 2006 så var det för att man kände att det inte längre var tillräckligt att på lobbisternas vis försöka påverka politikerna för att bevara internet och vår integritet, man var helt enkelt tvungna att ta steget in i politiken för att kunna ställa saker tillrätta. I valet 2006 genererades en hel del uppmärksamhet kring frågorna, framförallt i samband med razzian mot The Pirate Bay. Vill man tolka valresultatet negativt så var Piratpartiet inte ens i närheten av att komma för att det helt inte fanns något folkligt stöd, 0.63% talar sitt tydliga språk. Vill man däremot vara positiv så fick ett halvår gammalt parti 35 000 röster. Vi blev det 10:e partiet i Sverige och då hade många röster genererats av en enskild händelse, denna gång är det istället 3 år av konstiga lagar, idiotiska rättsfall och en enormt mycket bättre organisation som kommer att ligga bakom valresultatet.

Frågorna då? Varför ta upp dem i EU?

Det hela är egentligen ganska enkelt. Sverige är medlemmar i EU, ett faktum som knappast kommer förändras av något enskilt parti eller en dom i ett enskilt rättsfall. Sverige är medlemmar i EU och på så sätt har vi också bundit oss att följa vissa beslut som tas där. IPRED-lagstiftningen är inget måste att införa i Sverige och vi kommer inte bli utkastade om vi bestämmer oss för att slopa sådan lagstiftning. Däremot är det i EU vi kan ta bort sådant lagstiftning helt, vi kan hjälpa andra länder också, vi är inte egoistiska, vi är solidariska.

I EU-parlamentet kommer Piratpartiet ta del i den grupp som står närmast oss i våra frågor, och ifrån denna grupp kommer vi sen jobba med att skydda den personliga integriteten, frigöra kulturspridning samt möjliggöra fri informationsspridning. På parlamentsnivå har varje ledamot endast ett fåtal personliga frågor de har möjlighet att driva, vilket gör att Piratpartiets partiprogram lämpar sig alldeles ypperligt.

Det är väldigt mycket på gång i och runt Piratpartiet just nu, vi har många frågor att driva, många bollar att hålla i luften. ACTA är ett exempel där vi jobbar för öppenhet i förhandlingarna. Telecompaketet är ett annat vi vill stoppa för att skydda den personliga integriteten. IPRED och IPRED2 är andra exempel på lagstiftning som är helt uppåt väggarna.

En röst på Piratpartiet är inte bortkastad, det är inte att likställa med en röst i papperskorgen. En röst på Piratpartiet är att stå upp för sin personliga integritet, för möjligheten att använda internets fulla potential och för att hindra privata intressen att ta kontroll över vår kommunikation. Att överhuvud taget rösta är att visa sin åsikt, att förklara för makten vad man anser är fel i EU.

Tillsammans kan vi bygga det nya kunskapssamhället. Rösta på Piratpartiet 7e Juni.

1569_large

Pingat på Intressant.

Annonser