Varför behöver Piratpartiet en Ideologi?

Posted on 2009/05/06

32


– ”Piratpartiet är bara ett enfrågeparti, de kommer aldrig att kunna påverka, man måste ha en ideologi för att vara ett legitimt parti” – Internettroll

– ”Piratpartiet behöver ingen ideologi, vi tar inte ställning i andra frågor, vi jobbar för att inte finnas i framtiden” – Random Piratpartist.

Piratpartister, generellt, går in i försvarsställning (alternativt till våldsam, oral attack) när de blir anklagade för att inte ha någon ideologi. Stämningen har nästan blivit än mer bister de senaste veckorna. Det finns många som skriver konstruktivt och vettigt, men ju fler medlemmar piratpartiet får, desto fler blinda höns springer det omkring och kacklar. Vårt principprogramm tolkas på vitt skilda sätt, ibland är vi bara ”fildelningspartiet” ibland handlar det om att hela världens framtid står och faller med piratfrågorna.

Jag är splittrad. Dels ser jag den oerhörda potentialen Piratpartiet har att förändra i världen och hur mycket som just nu går i en odemokratisk riktning. Visst att miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik o.s.v. har ett stort värde, kanske större än integritets-,kultur- och informationsfrågorna, men det kommer inte komma någon rörelse som inom snar framtid kan samlas kring en enad åsikt och faktiskt styra in samhället på en ny väg. Det är det Piratpartiet gör så bra! I en viktig fråga har vi mobiliserat människor som är relativt eniga, som vill förändra och som alla ser potentialen i vad den förändringen kan innebära. Jag hävdar inte att våra frågor är de största, snarare att de är de som just nu verkligen går att förändra och sedan ha ett område mindre för övriga politiker att bry sig om!

Var kommer ideologin in i bilden? Den kommer in på två håll i min argumentation.

– Dels kommer den in i enighetsdiskussionen inom Piratpartiet. Vi har svårt att verkligen få våra medlemmar att diskutera våra frågor på samma sätt. I ett fokusparti är det ännu viktigare än i andra partier att medlemmarna och aktivisterna har samma grundförståelse för politiken vi driver, att alla faktiskt inser vilka frågor vi har ett fokus på. Om inte annat ha en grund att förhålla sig till i sina tankar. Det är det en ideologi ger. Ett förhållnnigssätt, en åsiktsgrund. En ideologi måste vara utformad på ett sådant sätt att våra medlemmar med lätthet kan ställa sig bakom den. Den ska alltså inte styra i detaljer. Den ska handla om rättigheter, friheter och, dåligt formulerat, annat fluff. Det tror iallafall jag.

– Dels kommer ideologibehovet in i min allmänt pessimistiska åskådning av Piratpartiets framtid. När jag tidigare sagt att jag jobbar för att Piratpartiet inte ska finnas har det självfallet varit sant, men det borde ju vara i det långa loppet! Vi kommer inte fixa till alla världens problem så fort vi kommer in! Just nu har vi 3 fokus. Vad händer om vi får igenom fri privat fildelning i riksdagen? Kommer vi få mandat i nästa val? Jag tror inte det. Vi rider på vågen av nyhetens behag just nu. Dels kommer vågen tappa kraft, dels kommer ett genomslag av någon av våra frågor agera som en vågbrytare och slå bort medlemmar och röstare under våra ben. Var ideologin då behövs är som en riktlinje för andra organisationer eller parti att ta åt sig! Det finns inget parti idag som driver Marxs och Engles lära ordagrannt, men tankarna finns ständigt med på vänsterkanten, och det är vad en ideologi kan uppnå. Den kan ändra den grund andra politiker står på, den grund framtidens politiker står på, så att även de kan agera för ett friare samhället.

När valet är över ska jag ta tag i det. Tillsammans med några piratkollegor. Vi ska försöka bygga en ideologi, för även om man kanske inte behöver det för att vara ett legitimt parti så är det viktigt att idealen överlever även efter Piratpartiet är borta.

Mer om detta kommer alltså såsmåningom.

Tills dess kan ni läsa dels Klara Tovhults funderingar om retorik, ideologi och Piratpartiets inställning.
Ni kan även läsa Christopher Kullenbergs inlägg på Newsmill om telekompaketet och vikten av att politikerna tänker om när det gäller internet.
Även Jonas Anderssons text om nätpolitik är oerhört läsvärd (speciellt stycket om ”Vi bygger om” där jag blivit citerad)

Intressant?

Annonser