Upphovsrätt är inte ekonomiskt hållbart.

Posted on 2009/06/11

17


Upphovsrätten gör att samhället i stort förlorar!

Gustav Nipe har tidigare givit en bra förklaring om hur begreppet dödviktsförlust går att applicera på privata monopol så som patent och upphovsrätt i övrigt. Att vi, som samhällsmedborgare, helt enkelt förlorar på att det finns monopol, vi måste betala dyrare produkter utan variation.

Jag skrev  våras en text om hur man som kreatör alltid har ett sorts monopol vid sin försäljning, en text om hur innovation alltid kommer att finnas och inte minst en text om att den som är den bästa distributören av en produkt kommer att bli den med mest ”kontroll” över produkten.

Nu har Magnus Wiberg, gästforskare vid Harvard University och urprungligen från nationalekonomiska instutitionen i Stockholm, också gjort det.

Magnus är inte den första som försökt förklara för allmänheten att intellektuella rättigheter är en samhällsekonomisk förlustaffär, men jag tycker att det är en av de absolut mest lättförståeliga och väluppbyggda  argumentationerna vi haft hittills. Det är dags för allmänheten att inse detta, att inte blint hålla de intellektuella rättigheterna om ryggen utan istället tänka på vad som faktiskt skulle hända om vi började montera ner dem, inte helt, men i stor utsträckning.

Ett större utbud, ett lägre pris och en mer optimerad marknadsekonomi.

Men medicinpatent då? 20 år och flera miljarder i forskningskostnader! Utveckla undantagen i upphovsrätten för just medicinpatent, man behöver inte ta bort, man kan även anpassa det ganska enkelt genom adderande lagstiftning som inför samhällsekonomiskt positiva undantag. Amelia Andersdotter utvecklar bra om medicinpatent.

Pingat på intressant.

Annonser