Ny motion om FRA-lagen.

Posted on 2009/06/19

7


I tisdags skrev Sahlin, Ohly och Eriksson på motion 2008/09:-s10102 med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Låter det krångligt och komplicerat? Förstår du inte vad det innebär?

Låt mig förklara.

Vi börjar med proposition 2008/09:201, även kallat FRA 2.0. Det är de tilläggspunkter som man lade till den ursprungliga FRA-lagen som existerar i 3 olika delar; lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet, 6.kap 19 a § samt 6 kap 21 § tredje punkten i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och slutligen 2 § andra stycket, andra meningen i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

Vad Sahlin, Ohly och Eriksson har gjort nu är alltså att skriva en motion som råder riksdagen att avslå prop 2008/09:201, och att upphäva samtliga delar av den ursprungliga FRA-lagen. Oj?

Ni kanske kommer ihåg Sahlins briljanta uttalande i slutet av januari där hon hävdade att ”Vi är starkt kritiska till FRA”. Något som fick Sten Tolgfors att undra huruvida det var myndigheten, lagen eller signalspaning som sådan det var som (s) så tydligt var emot. Sahlin tillade också ”Det kan väl ingen ha missat!”.  Jag var nog en av de ca 9 miljonerna som missat det.

Motionen är hur som helst glädjande.

Den börjar med att ge en känga åt de borgerliga och säga att FRA-lagen är integritetsvidrig. Nästa stycke tycker jag pekar på en väldigt viktig detalj i hur allt detta har utvecklat sig, något som Piratpartiet undrat över från första början, men som s, v och mp verkar uppmärksamma först nu:

Regeringen har sedan det första lagförslaget presenterades julen 2006 och fram till och med den politiska överenskommelsen inom alliansen september 2008, lyckats peta in nästan fyrtio förändringar runt signalspaningslagen. Detta utan att en enda ordentlig utredning gjorts. Det torde vara rekord i den svenska lagstiftningens historia.

Just utredningsdetaljen är jävligt viktigt helt enkelt. Utan någon sorts genomarbetad tankegång har man alltså lagt in ändringar utan att försäkra sig om att dessa faktiskt är vettiga? T.ex har vi den domstol som enligt propositionen nu skulle vara instans för signalspaning. En domstol som måste agera i hemlighet trots att den svenska grundlagen skriver att domstolar ska vara offentliga.

Det enda jag är skeptisk till, rent textmässigt, är ett av mittstyckena.

En annan allvarlig svaghet i den nya lagstiftningen är begränsningen av vilka myndigheter som får inrikta signalspaning. Det framgår inte heller hur myndigheter med strategiska uppgifter kan få information rapporterad till sig. Därmed riskerar myndigheter att stängas av från viktig information utan några uppenbara integritetsvinster. Någon konsekvensanalys av detta lämnar inte regeringen.

Åter igen är det alltså på tal om att flera olika myndigheter borde få information från denna signalspaning som är till för att skydda Sverige mot terrorism?
Annars är det en jäkligt bra motion helt enkelt. Sahlin & co efterlyser alltså en upphävning av hela FRA-lagen; Riv upp, gör om, gör rätt.  De vill ha en öppen och transparent utredning och ger till och med möjlighet för enskilda medborgare att delta i processen.

Vad är då fel?

Det som alltid varit fel. Uttalandet kommer lite mer än en vecka efter att PP tagit plats i EU-parlamentet. Nästan på årsdagen av FRA-lagens genomklubbande. Och som Rick tidigare sagt. De använder ungefär rätt ord i ungefär rätt ordning, men det behöver inte betyda att de har förstått vad fan det är de pratar om.  Ändå hopps jag innerligt  att det inte handlar om skrämselhicka utan en uppriktig åsikt och ett gediget handlande. Om inte annat så innebär det i alla fall att vi kanske är tillbaka på noll om motionen går igenom. Noll är bättre än 1984.

Intressant.

Annonser