Ett upprop för objektets rättigheter

Posted on 2009/08/17

0


Det var ett bra tag sen jag skrev nu, och det blir inte mycket mer än detta närmaste veckan heller. Omtentor ftw.

Vill egentligen bara uppmärksamma Mattias Bjärnemalms ”Ett upprop för objektets rättigheter

Håll till godo.

Härmed tillerkänner jag, objektet, mig rätten att obegränsat och utan krav på att informera någon annan rättighetsinnehavare använda, duplicera och sprida samtliga verk där jag avbildas eller på annat sätt återges som har gjorts tillgängliga för allmänheten, med undantag för sådana verk där jag själv uppmanat verkets skapare att skapa verket, och därmed frånsagt mig denna rätt. Denna rätt ser jag i övrigt som oinskränkt och absolut.

Annonser
Posted in: innovation