Min kandidatur

Posted on 2009/10/26

13


Jag är en Skånegrabb född 1987. Förra året var ett år i den politiska frustrationens tecken, med både FRA– och IPRED-debatter, som kulminerade med att jag i december blev medlem i Piratpartiet. Efter 2 veckor hade jag varit på ett söndagsmöte och en julmiddag. En vecka efter det hade vi börjat planera uppstartsmötet för Piratstudenterna i Lund som drog igång officiellt i Januari.

Sen fortsatte det bara och nu skriver jag här min officiella kandidatur till den svenska riksdagen för Piratpartiet. Piratpartiets politik bygger, precis som EU, på tre pelare; värnande om den personliga integriteten, tron på att kultur är allmän nytta och borde därmed inte påverkas av statlig protektionism till fördel för stora rättighetsinnehavare samt tron på att informationsfrihet är essentiellt för mänsklig utveckling och att patentsystem och annan informationsrestriktion är inte bara ekonomiskt oförsvarbart men även att det är direkt hämmande för den mänskliga utvecklingen.

PP-IVotedPurple2006SmallJag har också tre punkter jag vill fokusera på om jag skulle komma in i riksdagen för Piratpartiet i september nästa år. Den första är att rusta ner övervakningssamhället. Jag vill inte göra det bara för att det är så det ska vara enligt liberal ideologi och inte heller för att jag misstror staten. Nej, att jag vill rusta ner övervakningssamhället beror på att jag är orolig för mina medmänniskor. Övervakning, såsom FRA-lagen, leder i mina ögon till effektiv självcensur hos medborgarna. Vet man att det man säger kommer registreras eller läsas av en dator kommer man sluta säga känsliga saker, och slutar man säga känsliga saker slutar man till slut att tänka dem också. På så sätt har hela yttrandefriheten satts ur spel, och det är inte ett samhälle jag skulle vilja leva i.

Den andra punkten är upphovsrätten. Den är, i dagens samhälle, oförsvarbar. För det första kommer man inte att kunna stoppa teknikutvecklingen och fildelarna har, som vi alla vet, övervunnit alla hinder som skivbolag och lagstiftningsmakten har satt upp hittills. Men lagstiftningen ska inte diktera den sociala acceptansen för kulturspridningen, det är den sociala normen som ska leda lagstiftarna i rätt riktning. Fildelning är ett socialt accepterat fenomen, olikt något annat, och det som krävs för att effektivt stoppa fildelningen är total övervakning av all trafik som går mellan individer. Då är vi tillbaka på min föregående punkt, övervakning är inte acceptabelt.

Den sista delen av mina tre pelare är informationsfriheten. Jag tror på att staten, och samhället i stort, skulle må bättre av större Open Source-användning, bredare Open Access-kultur och ett starkt reformerat patentsystem. Vad jag först och främst vill göra i riksdagen, på informationsfrihetens område, är att tillsätta en statlig utredning avseende patentsystemet. Hur det kan förändras, var de samhällsekonomiska vinsterna respektive förlusterna finns, och vad för alternativ man skulle kunna införa. Vad det gäller Open Source och Open Access tror jag att lagstiftningen blir svårare, eller åtminstone överflödig. Istället ska man försöka göra det fördelaktigt att använda sådana metoder över licensprodukter och stängd forskning.

Utöver mina tre punkter vill jag också arbeta för ökad insyn i den parlamentariska processen. Jag vill att medborgarna ska kunna se vad som händer i riksdagen, varför det händer och hur de kan göra för att påverka på riktigt. Jag vill lyssna på min väljarkår för det är det man har vårt parlamentariska system till! I annat fall skulle vi lika gärna kunna vara en diktatur.

Det är därför jag ställer upp i riksdagsvalet för Piratpartiet. Och det är därför jag vill ha din röst.

bildennnnn