En valberedning!

Posted on 2009/10/29

2


Som en reaktion till mitt tidigare inlägg ”Kära styrelsen” och den diskussion som kom att handla om riksdagslistorna och provvalet i Piratpartiet ska jag nu redogöra mitt förslag till hur södra distriktet ska göra vad gäller valberedning.

Bakgrunden ligger i att vi på vårat senaste söndagsmöte i Lund kom fram till att vi vill skapa en valberedning som kan hjälpa till att skapa en bättre lista i vårat distrikt än en algoritm klarar av.

Algoritmen är alltså en automatiserad process där alla medlemmars röster i provvalet räknas in. Därifrån presenterar algoritmen en färdigkvoterad och strikt populistisk lista. Systemet är jävligt snyggt, sinnrikt och demokratiskt. Men den kritik som framkommit mot detta system (alltså inte kritiken som har att göra med hur systemet infördes) är dels att man ställer sig tveksam till varför en person i Lyksele ska kunna bestämma vilka i Blekinge som är lämpliga att sitta i Riksdagen. Det kan vara så att en lokal pirat har stor respekt bland sina medlemmar och har precis de egenskaper som krävs, men Tok-Olle skriver fler inlägg på forumet och får därmed fler röster från andra delar av landet, och kommer då, trots sin bristande lämplighet, högre på listan.

Ett annat problem är att algoritmen inte tar hänsyn till var i distriktet en kandidat bor. Rent teoretiskt skulle alltså Syds lista kunna ha 6 namn som alla är bosatta i Hörby överst. Det ser dels konstigt ut medialt, en visar även på en demokratisk snedvridning. En valberedning får därför i uppgift att skapa en lista som är bättre förankrad på lokal nivå runtom i distriktet.

Därför har vi nu föreslagit en valberedning som ska ta fram en lista våra medlemmar ska kunna ta ställning till när de röstar i provvalet. Vi säger inte att de SKA rösta så, inte heller utesluter vi att de får sätta ihop egna lister eller ens egna valberedning. Snarare så kan man väl säga att fler valberedningar som presenterar motiverade förslag uppmuntras!

Läs gärna mitt förslag i tråden här.

Senast den 8 november hoppas jag att en valberedning är tillsatt. Sen har den två veckor på sig att intervjua kandidater, skriva motiveringar och publicera en lista som sedan skickas ut till medlemmarna i distriktet som ett tips. Övriga valberedningars förslag skickas ut i samma veva.

Sen är det upp till medlemmarna själva om de vill följa den eller inte. Troligtvis är det svårt att själv knåpa ihop en lista med 22 namn som passar i riksdagen, då är det trevligt med hjälp på traven!

Intressant?

Annonser
Posted in: demokrati, Pirater