FIRO – Kritik och gruppdynamik

Posted on 2009/12/28

5


Kritik är en positiv eller negativ bedömning av någon eller någras prestationer eller beteende. Ordet i sig är neutralt men uppfattas ofta som negativt laddat. Kritik kan även vara verbal eller icke verbal och fysisk eller icke fysisk.

Benämningen konstruktiv kritik brukar avse kritik som är menad att kunna förminska kritikvärdet, genom att den även innehåller förslag till förändring.

Emma inledde sitt senaste inlägg på samma sätt, jag såg ingen anledning att göra det annorlunda här. För det är vad vi ska försöka prata om. Det hade också kunnat heta ”Kommunikation” eller ”Självrannsakan”. Svåra ord som borde vara enkla, men som allt för ofta laddas med omotiverat negativa undertoner.

Ursprunget till den konstruktiva bloggstormen ligger i Piratpartiets ännu inte optimerade organisationsstrutkur. Något som skapat interna konflikter och häftig kritik mot framförallt styrelsen. En styrelse som till för ett år sedan inte hade upplevt kritik på alls samma sätt. Inga problem hittills, eller hur? Men vi har ytterligare en twist att ta oss förbi, nämligen att kritiken kommit i sådana mängder och på ett så kaosartat sätt att man inte kan ta åt sig essensen. Ryggradsbeteendet vid en sådan kritikstorm är att försvara sig själv och ibland är anfall bästa försvar. Detta har lett till att kritikerna har blivit kritiserade för att inte framför konstruktiv kritik, för att förstöra organisationen, vilja lägga ner partiet och så vidare.

Som Mattias Bjärnemalm skriver så är den senaste uppfinningen från kontrakritikerna att det måste vara slut på baksätesförandet. Hanna Dönsberg ger också en lysande beskrivning till varför medpassagerare är så viktiga i en organisation som slår hastighetsrekord i varje kurva. Något som ofta missas i Piratpartiet är värdet av att se hur man som person påverkar organisationen. Vilka egenskaper som är ens starka och vilka som är ens svaga, vilka som kan hjälpa organisationen framåt och vilka som enbart stjälper.

Detta är inte minst uppenbart i styrelsen. Jag vet inte hur mycket team-building de har kört, men det är extremt viktigt att man vet hur ens medarbetare fungerar i olika situationer för att man ska kunna göra ett bra arbete och komma förbi olikheter i åsikter. Vi kommer nu till FIRO-modellen.
FIRO är ett ganska enkelt verktyg för att bedömma var en grupp befinner sig i sin utveckling och vad gruppen behöver göra för att komma vidare i sitt arbete. Titta på bilden här. Styrelsen befinner sig just nu i den svåra delen av ”rollsökningsfasen”. Här har man kommit förbi de grundläggande gruppproblemen och har lärt sig de dagliga rutinerna. Istället försöker man nu identifiera sin roll i arbete, och här uppstår det lätt konflikter. Ledaren försöker etablera sin makt, revolutionären ställer sig på tvären, vissa försöker skapa ett sken av gemenskap och så vidare. Denna fas är den där en grupp är som MINST effektiv.

Vad behöver styrelsen göra för att kunna arbeta effektivt igen? Man måste inse att alla delar av styrelsen har något att tillföra, att medlemmarna i organisationen har något att tillföra och att den kritik som kommer fram både internt och externt alltid har en grad av sanning. Man måste respektera att människor inte alltid kommer hålla med varandra och att man ibland inte kommer kunna få sin vilja igenom, det är helt enkelt inte värt att stånga pannan blodig över varenda sakfråga.

Detta är något som måste till i en så pass liten styrelse som Piratpartiet faktiskt har. Hade man haft en större styrelse (PP har 10 ordinarie ledamöter, S : 26Fp : 25V : 22, Mp : 19, Kd : 18, M : 16C : 16Sd : 13 och F! : 11)  så är ”tillhörafasen” ett bra ställe att stanna i. Här krävs en stark mötesordföranden som kan konsten att delegera arbetsuppgifter utan att detaljstyra. Frihet under ansvar.

Piratpartiet har alltså den minsta styrelsen av alla större politiska partier i Sverige, och inte nog med det så är styrelsen sällan fullständigt närvarande under mötena. Därför kommer allt mycket närmare in på livet än vad saker gör i en större styrelse. Det är svårare att se om någon uttalar en helt avvikande åsikt som inte har stöd, eller om det är en större minoritet som för fram sin åsikt. Det finns helt enkelt problem som måste lösas för att styrelsen och därigenom organisationen ska kunna fungera bättre!

Jag hoppas att detta hjälper lite.

Annonser
Posted in: Uncategorized