Integriteten är en chimär för Mp och V

Posted on 2010/02/11

13


Idag har Mp och V gått samma väg som övriga partier i Sveriges riksdag. Man kommer rösta igenom datalagringsdirektivet.

Jag säger inte att de är för, för de är officiellt emot direktivet fortfarande. De har bara valt att kompromissa bort hela den personliga integriteten för att få igenom någon marginalfråga i Socialdemokraternas program. De har valt att införa ett direktiv som orsakar effektiv självcensur! Det som jag varnade för i höstas är alltså nu snart en realitet om vi inte får in ett parti i riksdagen som kan motverka detta beslut. Ett parti som Piratpartiet.

Jag tänker inte orda så mycket om datalagringsdirektivet här, mina åsikter hittar du här. Många andra har skrivit om det idag också, de har gjort bättre analyser än mig, jag behöver inte fylla på något mer.

Nej, jag tänkte skriva om något annat som jag fått debattera otaliga gånger med bekanta. Piratpartiets vågmästarstrategi.

Dagens händelse visar precis varför en röst på Piratpartiet inte är en röst i sjön, varför det inte är en osäker röst där man inte vet resultatet. Alla trodde att Mp skulle hålla fanan högt även i datalagringsdirektivet, men icke. Det kommer aldrig att hända med PP, vi kommer aldrig kompromissa bort medborgarnas integritet för att få igenom en skattesats eller något annat tjaffs som bara handlar om procentsatser.

Detta är vad som gör att jag ogillar vad det svenska systemet blivit. Att rösta på ett av blocken är en chanstagning, den fråga man är passionerad för kanske blir totalt överkörd! Man vet aldrig vad man får. Så är dock inte fallet med Piratpartiet. Och det är precis det som är meningen.

Rösta på Piratpartiet i höst.

Annonser