Språkrör för Piratstudenterna

Posted on 2010/04/15

0


För 1 och en halv vecka sen hölls det första nationella piratstudentmötet i Sverige.

Smaka på på den godingen. Första mötet någonsin för ett politiskt studentsamarbete. Representerade var lokalavdelningarna i Lund, Umeå och Linköping, förutom värdstaden Uppsala. Totalt hade 15 tappra själar lyckats ta sig dit.

Syftet med mötet var att skapa ett nationellt samarbete och framför allt att skapa en gemensam röst för alla piratstudenter i landet. Detta för att vi lättare ska kunna samordna nationella aktiviteter, samarbeta med andra studentförbund och även ha mediakontakter. Ganska snabbt kom vi dock fram till att det vore en väldigt dålig idé att försöka formalisera arbetet genom stadgar och annat byråkratiskt skitsnack. Nej, det var dags att fixa en organisation med maxat ansvarsutkrävande men noll byråkrati.

Hur kan en sådan lösning se ut?

Vi kom fram till att samarbetet ska ha tre nivåer. Dels har vi lokalavdelningarna, alltså de piratstudentavdelningar som är knutna till ett specifikt universitet. Varje förening har sedan möjlighet att utse en person som ska ingå i Rådet. Hur dessa ombud väljs ut lägger vi oss inte i, det kan ske diktatoriskt, demokratiskt, oligarkiskt, sexistiskt eller vad för slags modell varje lokalavdelning har som preferens. Detta ombud kan sedan föra sin lokalavdelnings talan i Rådet som i sin tur utser två stycken språkrör. Dessa språkrör har endast mandat att yttra sig om sådant som Rådet enats att de kan yttra sig om, alternativt smidigt undvika svåra frågor från media.

Utöver dessa tre nivåer kommer det varje år hållas ett möte, Sovjet, där alla piratstudenter i landet får närvara. Där talar vi om inriktningar i politiken, snackar om hur samarbetet ska se ut i fortsättningen och andra häftiga saker.

För det slipade ögat ser man nu att vi har ett samarbete utan något mer mandat än det som lokalavdelningarna väljer att delegera genom sina ombud. Men vad ska man syssla med i samarbetet då? Varför behövs det språkrör när både Ung Pirat och Piratpartiet för samma politik? Framför allt handlar det om att ha en mer legitim röst i frågor som direkt gäller Universitet och högskola på ett sätt som UP och PP inte har för tillfället. En fråga som snabbt utmärker sig är den om Open Access, alltså fri tillgång till forskningsresultat som publiceras av Universitet. Vetenskapsrådet har redan en policy om att bara ge bidrag till forskning som ska publiceras med Open Access. En annan fråga är den slentrianmässiga avstängning av studenter från studentnätet som har skett i flera studentstäder. En tredje fråga är att inte sälja ut elevernas mailkorrespondens till privata företag som Google eller liknande.

Sammankallande för första rådsmötet är Emil Paulsrud, förhoppningsvis har vi språkrör utsedda redan före sommaren!

Annonser