Fri information – varför?

Posted on 2010/04/24

25


Pirater är för informationsfrihet. Vi är emot att information hålls inne, hålls instängd, hålls borta för oss. Vi protesterar ofta mot detta, men vi är genomgående skitkassa på att lyfta fram bra exempel, ja, vi är till och med dåliga på att lyfta varför vi ens gillar ”Fri Information”. Jag tror inte ens att det står på Piratpartiets hemsida varför man gillar fri information.

Jag ska göra ett försök, jag välkomnar andra bloggare att följa med. På så sätt kanske vi kan öka förståelsen för varför det är så bra med öppna databaser och liknande.

Jag börjar mitt positiva anförande med att Världsbanken i dagarna bestämde sig för att släppa all sin information fri. Tidigare har man tagit betalt för att forskare och många andra ska få använda sig av det omfattande statistiska material som Världsbanken samlar in om världshälsa, fattigdom och mycket annat. Nu har man alltså bestämt sig för att låta all denna information flyga fritt! En som hörs jubla är Professor Hans Rosling, TED-legenden. Han har den senaste tiden haft i det närmaste ett personligt korståg mot Världsbanken där han hånat dem på stora offentliga tillställningar och kallat dem gammelmodiga och sovjetiska. Världsbanken ger nu Rosling cred för att ha varit en stor kraft bakom omsvängningen.

Så vad är den stora grejen då? Jo, som Rosling säger i den officiella pressreleasen så gör den fria informationen att vi kan få mer innovation. Forskare kommer kunna vända och vrida på siffrorna på ett helt nytt sätt, ungefär som Gapminder redan gjort möjligt. Roslings slutsats är alltså att fri information leder till mer innovation och utveckling. But there is more!

Ett av de viktigaste verktygen i totalitära regimer världen över har alltid varit att styra informationsflödet. Propagandamaskiner och informationsministerier var väl utbyggda i både Nazityskland och Sovjetunionen. När man kunde styra vilken information som kom medborgarna till handa så kunde man också styra vad människorna i det långa loppet skulle tycka och tänka. Visst, säger någon, men kolla på Tysklands innovationskraft under sena 30-talet! Ja, det var ett land som helt och hållet var inriktat på krig. Information om tekniska innovationer spreds i rätt led. Men utöver den tekniska innovationskraft tyskarna hade, och det krig de förde, så hände det inte mycket annat världsomvälvande i Tyskland efter krigets utbrott. Totalitära regimer styr alltså informationen för att få ett följsamt folk som inte gör uppror eller ställer till annan oreda. Totalitära regimer bränner böcker, det gällde såväl i Alexandria som i Tenochtitlan som i Berlin, för att styra vad undersåtarna ska veta och inte veta!

När Steve Irwin fångade krokodiler på TV för några år sen så hade han alltid ett första steg för att oskadliggöra bestarna. Det steget var att förblinda dem genom att täcka för ögonen. Fråntagande av all extern information.

Men vad händer då när man istället har tillgång till all information? Vad händer när det inte finns några begränsningar?

Se till den mänskliga utvecklingen genom årtusenden. All mänsklig utveckling har kommit av att information spridit sig mellan individer, mellan samhällen och mellan civilisationer. Det finns ingen civilisation som har överlevt genom att låsa in kunskap. Eld spred sig genom att människor förde vidare informationen. Verktyg spred sig när människor spred kunskapen om hur man tillverkade dem. Hjulet spred sig genom att människor visade hur man gick till väga för att skapa de gängor som krävdes. Husbygge blev bättre när man tog in information från andra områden och lärde sig av de erfarenheter tidigare generationer hade byggt upp. All forskning idag bygger på att det finns information att tillskansa sig för att lära sig något nytt. All innovation vi har bygger på  kollektiva erfarenheter som inte bör förnekas utan snarare uppmuntras.

Jag tror informationsfriheten är viktig eftersom att den ökar vår kollektiva erfarenhet och ger oss verktyg att fortsätta utvecklas. Därför vill jag ha mer fri information.

Intressant?

Annonser