Ung Pirat tacklar Nätmobbning

Posted on 2010/07/06

8


Ett av seminarierna jag varit på igår behandlade ett av de mer känsliga och svårgreppbara politiska problemen, mobbningen i skolan. Arrangörer var BRIS och panelen var tämligen diger.

Kring mobbingen diskuterades framför allt att vuxna bör lyssna mer på ungdomar och att de bör ”ta reda på vad ungdomar gör på nätet”. Representanterna för C och S var ganska snabbt i luven på varandra och försökte dra billiga politiska poäng. Då gjorde Ung Pirat entré!

Vår första fråga var ganska enkel; ”Om ni nu vill ta reda på vad ungdomarna gör på nätet, varför frågar ni inte dem?” Jag fortsatte påpeka att organsationer som BRIS och kommuner o.s.v borde kontakta de organisationer som faktiskt består av ungdomar som sysslar med nätet på daglig basis. Jag nämnde självklart UP som exempel, varpå S gick i taket och försökte stamma fram att SSU också var ungdomar på nätet. Efter vårt inlägg hänvisade nästan alla talare till  piraterna eller till ”er ungdomar” när de hade sina anföranden. Vi fick även väldigt bra support av Sveriges Elevråd som verkade ha väldigt vettiga åsikter i sammanhanget.

Nästa fråga kom från Tess Lindholm, i en diskussion som handlade om mobbing i skolan, och lärarnas roll och ansvar, så frågade hon helt sonika ”Men om nu ungdomarna finns i skolan, varför inte fråga dem direkt om man inte vet hur man ska lösa problemen på nätet?”. Den var lik föregående fråga, men hade ett djup som gjorde att salen blev tyst en kort stund – eftertänksamhet. Varför har lärare och pedagoger inte vänt sig till eleverna på skolan om hur man ska lösa problem med mobbning på nätet? Det borde vara en självklarhet att vända sig till dem som är problemet närmast, när man ska hitta en lösning som passar just dem.

Den sista frågan kom från Sandra Grosse, och var ställd till kommunikationskonsulten Johnny ; ”Bör man skilja på nätmobbing och traditionell mobbing” . Svaret blev, som vi ville, ett absolut självklart ”Nej”. Det blev lite av en chockvåg genom publiken som tidigare hade varit lite osäkra på hur avskiljningen borde göras.

Här finns en jättepotential för Ung Pirat att ta plats i debatten, och jag hoppas innerligt att vi kommer att ta den platsen. Det finns få som kan så mycket om hur ungdomar agerar på nätet och vilka kontaktytor som finns, det är vi som kan tekniken, det är vi som är de unga. Självklart är det vi som bör svara på frågorna man så gärna vill ha svar på.

Annonser